top of page

AMBON

Den II Vatikan Konciliet har återställt vikten av Ordet i Eukaristins Liturgi. Firandet samlas kring två bord: ambonen och altaret. Tecken som motsvarar Kristus, Guds Ord och Eukaristisk Föda. Ambonen är placerad högt i en fast position, i samband med presidentens stol.

Den katolska kyrkans katekes säger (n.1184): ”Guds ords betydelse kräver att det i kyrkan finns en plats som gynnar förkunnelsen av detta ord. Mot den riktas spontant de troendes uppmärksamhet under ordets liturgi”.

Ambonen är bild på Kristi gravsten från vilken ängeln, alltså diakonen eller lektorn eller kantorn, förkunnar till kvinnorna den Goda Nyheten om Uppståndelsen.

AMBON
bottom of page