top of page

PRESIDENS

Presidentens stol

 

Platsen för församlingens President, i form av predikstol eller tron, i mitten av koncelebranternas stolar, är i Kyrkans mest upphöjda plats och den ligger i mitten av absiden för att understryka Kristi bild, kroppens Huvud.

Det upphöjda stället låter Presidenten vara väl synlig från alla i församlingen och på så sätt verkligen presidera den liturgiska handlingen.

PRESIDENS
bottom of page