top of page

BEBÅDELSEN

Ikonen representerar stunden då ängeln Gabriel hälsar Maria som ”Full av nåd” och förkunnar Guds Sons födelse genom henne. Maria lyssnar och är på väg att uttala sin ”Fiat”. Händerna är öppna och hela hennes kropps attityd visar hennes mottagande och foglighet till den gudomliga viljan. Gud ville bli kött genom hans moders fria vilja och totala samtycke. Jungfrun uttalar, full av ödmjukhet, hennes ”Fiat” i allas namn: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt" (Luk 1:38). I henne säger alla: Ja, kom Herre! Ända från hennes livs början, helgar Maria sig totalt till Gud i jungfrulighet och bön. För hennes integritet och kyskhet, anpassar Jungfrun den mänskliga heligheten. Hon blir kallad ”Fullkomligt helig”, ”Panagia”. Stjärnorna på hennes panna och armar anger hennes jungfrulighet före, under och efter födelsen. Maria blir det nya templet var Guds Ord väljer att bosätta sig. För Kyrkofäderna, är Hon det som var mest heligt i det antika templet: det sanna ”Allraheligaste”, ”Arken av det nya förbundet”.

 

Jungfrun öppnar återigen Paradisets dörrar, som Eva hade stängt med hennes olydnad. Hon är kvinnan som är ormens fiende, i vilken orden ur Första Moseboken blir verkliga: ”Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnanoch mellan din avkommaoch hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvudoch du ska hugga honom i hälen” (1Mos 3:15). Maria, som lyssnar, tror och befruktar Guds Son, är bild för varje kristen människa. Därför är den Goda Nyhetens förkunnelse stunden då Kristus befruktas i oss, för att den Helige Ande täcker med sin skugga den som lyssnar och tror. Maria, den nya Eva, är också bild för Kyrkan, en omtänksam moder, som bär oss i sin livmoder tills dess att Kristus kan växa i oss och kan födas i Dopets vatten. Därför säger helige Cyprianus: ”Man kan inte ha Gud som Fader, om man inte har Kyrkan som Moder”. I ikonen sitter Jungfrun på en tron. Enligt Jakobs apokryfa evangelium, är Maria hemma när ängeln besöker henne. Den röda manteln vid taket anger att det sker inomhus. Ärkeängeln Gabriel, den största förkunnaren av Guds frälsningsmeddelande, välsignar Jungfrun med sin högra hand och håller budbärarens käpp med sin vänstra. Hans namn betyder: ”Guds styrka”. Gud sänder från himlen den Helige Ande i form av en duva, som nedstiger i en ljusstråle ovan Maria.

BEBÅDELSEN
bottom of page