top of page

HERRENS DOP

Fram till IV århundrade firade man Herrens Födelse och Dop samma dag, den 6 januari, för att Dopet är, på ett vis, kompletteringen av Födelsen.

”I hans födelse - säger den helige Hieronymus - kom Guds Son till jorden på ett dolt sätt, i Dopet framträder han uppenbart”. Innan var han inte känd för folket, med Dopet avslöjas han för alla. Den Helige Anden följer Kristus i hans naturliga och progressiva tillväxt: ”Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag” (Luk 2:52). I dopet öppnas himlarna och den Helige Anden kommer ner över honom som en duva. ”Och en röst hördes från himlen: Du är min älskade son, du är min utvalde” (Mark 1:11). Kristus avslöjas verkligen som Son i hans två naturer ” sann Gud och sann Människa”.

Jesu dop är för honom hans personliga Pingst, nedstigningen av den Helige Anden och uppenbarelsen av den Heliga Treenigheten. Därför är dopets formel: ”I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn”.

Kristus välsignar vattnen med hans högra hand och förbereder dem att bli Dopets vatten som förnyar människan till det nya livet i ”Lavacrum” renad av sakramentet.

I en hymn under den ortodoxa festen av Jesu Dop, säger han till Johannes: ”Profet, kom och döp mig... jag har bråttom att förgöra fienden gömd i vattnen, mörkrets furste, för att befria världen från hans nät och skänka det eviga livet”. Därför stiger Jesus ner i Jordan, bilden av hans grav. Faktiskt kallas dem icke helgade vattnen, som påminner om döden-syndafloden, ”flytande gravsten”. Helige Johannes Chrysostomos kommenterar: ”Nedsänkningen och uppstigningen från vattnet är avbild av nedstigandet till helvetet och av uppståndelsen”.

Johannes Döparen var klädd i skinn, tecken på att han var profet och martyr. Han är vittne av Kristi underkastelse, hans ”kenosis”. I honom erkänner hela mänskligheten den gudomliga kärleken för oss.

Trädet med yxan är tecken av det profetiska ämbetets kallelse till omvändelse som Johannes förkunnar; fullbordan av det evangeliska ordet: ”Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden” (Matt 3:10).

Änglarna är diakonerna i dopets liturgiska tjänst, beredda att torka och klä den döpta. Därför har de i deras händer Kristi kläder.

HERRENS DOP
bottom of page