top of page

KORSFÄSTELSE

Kärleken tar på sig världens synd för att förlåta varje syndare.

Korset är livets träd planterad på Golgota. Guds son presenterar sig till fadern som människosonen: ”Ecce homo” (Joh 19:5). Gudomligheten ecclissar sig. Den Gud-människa identifierar sig med den första Adam, men ”den nya Adam” skall vara lydig ända till döden. Kors foten är på en svart grotta var Adams huvud vilar. Är det inte Golgota ”skål stället”? I urfader hela mänskligheten är dopp av Kristi blod.

På korset uppfyller Kristus Evangeliets ord: ”rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud” (Matt 8:20). Han skall böja huvudet på korset, i faderns vilja. Hans utsträkta armar är teckenet av sin fullständiga donation.

Maria och Johannes är vid korsfot. Denna ikon påträffa stunden i vilken Kristus, vänder sig till Maria och säger: ”Kvinna, där är din son” och till lärjungen: ”Där är din mor” (Joh 19:26-27).

Maria räcker fram sina händer som mottagande tecken: i Johannes tar hon emot alla kristna. Hennes bröst som har burit Guds son bär nu alla oss. Hon är vår moder. Hennes nedsänkta huvud och hennes kisa ögon verkar upprepa: ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38).

Fäderna betecknar Maria som första martyr, eftersom hon deltar fullständigt i Sonens lidande. Faktiskt enligt Symeons frofeti, ett svärd skall gå genom hennes själ. Hon skänker den Helige för att ta emot syndaren.

Den arkitektonisk bakgrund visar Jerusalems murar. Jesus är smärtans människa och i hans huvud faller alla folks synder. Han har lidit utanför stadens murar och tar med sig tempels äran; han offrar den sanna kult till Gud i det nya templet som är hans kropp korsfäst för kärlekens skuld.

KORSFÄSTELSE
bottom of page