top of page

KRISTI HIMMELSFÄRD

Med sin nedstigning till dödsriket förintade Herren fienden och med sin uppstigning upphöjde han människan. Ikonen förkunnar seger över döden, över dödsriket och syftet med frälsningen: vår mänsklighet introduceras en gång för alla i den himmelska tillvaron genom Kristi mänsklighet. Därför är vårt hemland i himlen: ”Men Gud är rik på barmhärtighet. Genom sin stora kärlek har han älskat oss och gjort oss levande med Kristus, vi som var döda i våra överträdelser. Av nåd är ni frälsta. Och han reste oss upp med honom och satte oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus” (Ef 2:4-6).

 

Kristi Himmelsfärd är redan början av Pingst som är förverkligandet av Kristi bön: Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare (Helige Anden) som ska vara hos er för alltid” (Joh 14:16). Kristus, i en cirkel av kosmiska sfärer, från vilken hans ära kan stråla, sträcker ut sin högra hand som i en gest av välsignelse och utsändning. ”Han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen” (Luk 24:50-51). Under detta permanenta välsignelsetecken blir Apostlarna Kyrkans grund. I hans vänstra hand, håller Kristus Skrifternas rulle som innehåller den Goda Nyhetens förkunnelse. Frälsningsgärningen har förverkligats. Nu behöver den bli frivilligt mottagen från varje människa. Det är en utsändning till att förkunna. “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn… se, jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:19-20). Apostlarnas glädje exploderar fast Kristi utfärd, för att löftet kvarstår: “Jag är med er” och ”ingen kommer att segra emot er”. Jungfrun, Kyrkans avbild, representeras mellan två änglar under Kristus som är dess huvud. Änglarnas resta armar och Jungfruns fötter formar tre punkter av en triangel som är symbol för den heliga treenigheten, för vilken Kyrkan är ett avtryck. Apostlarna, delade i två likadana grupper, formar en cirkel och visar Kyrkan som är inskriven i det sakrala tecknet för evigheten och för kärleken mellan fadern och sonen. Bland Apostlarna, till höger om Jungfrun, finns Helige Petrus, till vänster Helige Paulus, som visserligen inte var vittne för Kristi Himmelsfärd men som ändå tillhör den apostoliska kärnan. Kristus är stöttad av två änglar medan han avlägsnar sig. Änglarna är mystiska vittnen och förvånade av hans Inkarnation. Ikonen vänder Kristi rörelse i motsats riktning, som representerar Herrens återvändo: Parusia. ”Denne Jesus… ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till Himlen” (Ap 1:11). Detta är vad änglarna förkunnar bland Apostlarna. 

KRISTI HIMMELSFÄRD
bottom of page