top of page

KRISTUS PANTOCRATOR

Ovanför presidentens stol befinner sig Kristus Pantocrator, alltså den allsmäktige, som kommer i slutet av tiderna i hans gudomliga ära för att döma jorden.

Ikonen avslöjar sanningen av Guds makt som hade gömts under den avlidnes Kristi rester. På hans händer och fötter ser man korsfästelsens och ödmjukhetens plågor som han led för vår kärleks skull. Han är Människosonen som förkunnas i skrifterna, som föraktad och hånad under hans första ankomst till jorden, kommer nu i hans andra ankomst som rättfärdig domare för att döma levande och döda: ”Då skall Människosonen tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra” (Matt 24,30-31).

I hans vänstra hand håller han Livets Bok, där man kan läsa ”Älska era fiender” (Matt 5,44), dessa ord är kärnan av den Nya Förbundet och bilden av den nya människan.

Jesus är faktiskt, på samma gång avbilden av Gud och den nya människan. I honom, vinnaren av döden och Herre över allt som förslavar människan, är dessa ord nu genomförbara i vårt liv, och på dem kommer vi att dömas.

På den högra sidan av Livets Bok kan vi läsa: ”Jag kommer snart” (Upp 22,20). Det är uppmuntrande ord, en inbjudan till uthållighet, för att bevara fast vår tro så att också vi kan säga med Helige Paulus: ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst” (2Tim 4,7-8).

Under bilden av Kristus Pantocrator, är presbytern under firanden, Kristi levande ikon. Han får oss att tänka på prefaktion till Julens natt, i vilken kyrkan tackar Fadern för att ”i mysteriet av ordet som förkroppsligade har i vårt sinnes ögon uppenbarats den nya ljuset av sin strålning, för att genom att lära känna Gud synligen, blir vi bortförda av hans kärlek till de osynliga ting”.

Faktiskt uttrycker Pantocratorn väntan på den eskatologiska kristna Församlingen, som upplever under Eukarestins firande, Kristus levande närvaro. Denna erfarenhet bekräftas i tron och tänder i henne önskan av Herrens sista ankomst, som markerar den slutgiltiga segern över de onda och döden. Därför i ett rop full av hopp, kan Kyrkan utbrista: ”Kom Herre Jesus!”.

Centern av denna bilden avslöjar också livets orientering mot den avgörande punkten: mötet med Herren som kommer. Vår värld tenderar inte mot ett slut av förlust och tomhet, utan av ett liv i fullhet i Gud.

Kristus Pantocrator drar till sig alla de andra ikoner. Den är faktiskt centrum av hela den mysteriska kronan. Därför hans gestalt, som fångar först vår blick, sticker ut ur den guldiga bakgrunden, och verkar nästan gå emot dem som kommer in i kyrkan och gör oss delaktiga av hans slutliga och segrande förvandling, som hans vita klädnad uttrycker, tecken på hans gudomlighet. Även dem kristna, som genom Dopet har besegrat denna världens furste, alltså djävulen, kläds av Guds natur och bär vita klädnader när dem kommer ut ur dopbassängen: ”Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag skall inte stryka hans namn ur livets bok, och jag skall kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar” (Upp 3,5).

På den vänstra sidan finns målningarna som föreställer Kristus jordiska liv: Bebådelsen, Födelsen, Herrens dop, Sista måltiden och Korsfästelsen. På den högra istället målningar som föreställer den himmelska livet, som börjar med den Heliga Lördagen: Nedtagande från korset, den Tomma graven, Kristihimmelfärds, Pingsten och Marias upptagning ”Dormitio”.

Herren välsignar med sin högra hand, hans kropp är inskriven i dem tre kosmiska sfärer. Den första sfären är blå och den representerar jorden. Den andra sfären är svart och representerar döden som omringar världen. Den tredje sfären är ljusblå och representerar himlen. Herrens figur i mitten bryter dödens cirkel och förenar jorden till himmelen. Dem fyra röda hörnen åt sidorna är bilden av Evangelisterna som förkunnar och förbereder Kristus andra ankomst i världen.

KRISTUS PANTOCRATOR
bottom of page