top of page

PETER OCH PAULUS

Ikonen representerar de två apostlarna Petrus och Paulus.


Simon, fiskaren från Galileen, vars namn Jesus ändrade till Kefas, Klippa. Av denna anledning kallas han Petrus. Jesus gav honom nycklarna till himmelriket och uppdraget att leda Kyrkans båt genom världens och historiens stormar. Tack vare Jesu ord, som kallade Petrus, kunde aposteln också såsom Jesu gå på vattnet. Vattnet är symbol för döden som Jesus segrade över med sin uppståndelse, den uppståndelse han gör oss delaktiga i. På båtens segel finns de två första bokstäverna av Kristi namn på grekiskt språk (XP).


Paulus, från början våldsam förföljare av de kristna, tog emot den stora nådegåvan att den Uppståndne Jesus visade sig för honom och kallade honom att vara apostel, i synnerhet för hedningarna. Mötet med den Uppståndne förvandlade helt och hållet Paulus' liv. Han blir ofta avbildad med ett svärd, symbol för både hans martyrdöd (han halshöggs) och för Guds Ord som "är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar" (Heb 4:12). Mycket använd symbol för Paulus, liksom i denna ikon, är boken, som påminner oss om att han förkunnat evangeliet för många.


Palmerna är symbol för den andliga kampen (palmgren liknar ryggrad, alltså stadighet) och för segern (martyrer får segerpalmen).

PETER OCH PAULUS
bottom of page