top of page

PINGST

Pingsten är den Helige Andens utsändning från Fadern. Festens namn påminner om evenemanget som skedde, enligt Apostlagärningarna, 50 dagar efter Påsken.

När Kristus fullbordat sin mission, återvänder till Fadern så att den Helige Anden kan nedstiga över oss.

Helige Simon säger: ”Detta var syftet och ändamålet med hela frälsningens verk genomförd av Kristus: att alla troende skulle få Helig Ande. Det är en treenig ikon. Med Pingsten kommer den Helige Anden att bo i människan: ”Då kommer ni att veta att jag är i min Fader och att ni är i mig och jag i er” (Joh 14:20). Pingsten förvandlar människan från syndare till helgon. Det är kyrkans födelses fest, gemenskapen mellan människorna. Den Helige Anden återskapar uppenbarelsen av den himmelska gemenskapen på jorden av de Tre gudomliga Gestalterna. Miraklet av språken i Helige Petrus första tal vittnar detta. Språken, som en gång var förvirrade, vilket påminner händelsen med Babels torn oss om, förenas nu i den mysteriösa kunskapen om Treenigheten. Gemenskapen har en sådan intensitet att det handlar inte mer om kunskapen av språket, utan om att tala om anden till anden.

De sittande apostlarna bildar en båge. Alla är på samma plan och är lika stora: det är harmonin av gemenskapen, gåva av den Helige Anden. Ikonen understryker Apostlagärningarnas berättelse: ”Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem” (Apg 2:3).

Varje apostel tar emot en låga av eld ”personligen”. Den Helige Anden ger sig på ett unikt och personligt sätt till var och en av dem. Det är Han som skiljer åt och gör varenda en ”karismatisk”.

Ikonen visar de tolv Apostlarnas kollegium, tecken för Israels tolv stammar. Till höger om Jungfrun finns Helige Petrus och till vänster Helige Paulus som, för hans breda och viktiga evangelisations verk, är inräknad bland Apostlarna.

Varje apostel håller en rulle i handen, symbolen för den Goda Nyhetens förkunnande.

Gestalten klädd som kung, i nedre delen av ikonen, är Kosmos. Han är omringad av en svart båge, tecken på att universum är fånge av denna världs och dödens furste. Kosmos håller i händerna en duk med tolv rullar, symbol för Apostlarnas och Kyrkans predikande.

I ikonen finns två nivåer: i övre delen är ”den nya skapelsen”, utförd av den Helige Anden strävad av mänskligheten; i nedre delen är den Helige Anden som sätts i gång med evangelisationen för att befria och förvandla Kosmos fångad av döden.

I den västerländska ikonografiska traditionen framträder Jungfrun mitt bland apostlarna. Hennes närvaro påminner om orden som finns i Apostlagärningarna: ”Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor” (Apg 1:14). Det var, faktiskt, omöjligt att Hon som hade fått den Helige Anden i stunden av bebådelsen kunde inte närvara till den Helige Andens nedstigande över Apostlarna. Ikonen av Pingsten visar på så sätt även mysteriet av människans andliga födelse.

PINGST
bottom of page