top of page

SISTA MÅLTIDEN

Ikonen visar den Sista Måltiden i stundet då Kristus nyligen har sagt: ” Sannerligen jag säger er: en av er kommer att förråda mig ” (Joh 13,21).

Lärjungarna ser på varandra och undrar vem förrådaren kommer att vara. Petrus gör ett tecken åt Johannes som sitter bredvid Jesus, och säger till honom: ” Säg, vem är han som Jesus talar om? ” Jesus svarar: ” Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig.” (Matt 26,23).

Och se, förrådaren är Judas; han är klädd i blå och röd, glänsande och praktfulla färgtoner, symbol för kärleken till världen och dens ära. Påskens mysterium uppfylls: Kristus förbereder sig att övergå från denna värld till fadern. Han är lammet ” Släpad till slakt, offrad om aftonen ”,som Melitos av Sardes i Homilian om Påsken säger. Den svarta mantel som sveper om honom innebär hans passion och död: det är natt. Kristus kommer in i syndens mörker och tar på sig sveket, fientligheten, avslagen.

På bordet är det närvarande Eukaristins tecken: vinets bägare och brödet.

” Detta är min kropp, detta är mitt blod.”

Det osyrade brödet är inte längre bara befrielsens tecken från Egyptens slaveri, som för hebreerna, utan Kristi Kropp överlämnad för alla människor; så som vinets bägare är inte längre bara symbolen av det intagandet i Kanaans land, utan det Nya Förbundets Blod utgjutet för alla till syndernas förlåtelse.

Eukaristin kommer alltså att ympa varje kristen i Kristi Påsk, i sin förbigående från döden till det Eviga Livet.

SISTA MÅLTIDEN
bottom of page